[Đăng nhập]
[Đăng ký thành viên] để bài viết có độ tin cậy cao hơn!

UBND TP. Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục

UBND TP. Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục như sau:

1. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm cần tuyển 

a) Bậc Mầm non: 25 chỉ tiêu để bố trí chức danh Giáo viên Mầm non.

b) Bậc Tiểu học: 12 chỉ tiêu, gồm:

- 10 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên văn hóa tiểu học

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Thể dục

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Tin học

c) Bậc Trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu gồm:

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Ngữ văn

- 2 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Địa lí

- 7 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Tin học

- 2 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Thể dục

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố: 2 chỉ tiêu

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành Nấu ăn.

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên giáo dục thường xuyên thực hành Điện

2. Thời gian nhận hồ sơ 

- Thời gian: Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 4/9/2019 đến hết ngày 3/10/2019. -

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ TP. Đông Hà (số 01, đường Huyền Trân Công Chúa, TP. Đông Hà).

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử TP. Đông Hà (http://dongha.quangtri.gov.vn) và công khai tại trụ sở UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ tin qua

Viết bình luận

abc