[Đăng nhập]
[Đăng ký thành viên] để bài viết có độ tin cậy cao hơn!

Công ty Sankyu Việt Nam ( Bà rịa ) đang tuyển 2 lái cẩu, 2 trung cấp cơ khí hoặc Hàn.Tel: 0937 974987

Công ty Sankyu Việt nam ( Bà rịa ) đang tuyển 2 lái cẩu, 2 trung cấp cơ khí  hoặc Hàn.

Tel:  0937 974987

Chia sẻ tin qua

Viết bình luận

abc